Các quy định phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp cần nắm

Quy định phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp

Các quy định phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp cần nắm

Quy định phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp là gì? Tất cả doanh nghiệp đều cần mọi giải pháp an toàn cháy nổ. Tham khảo bài viết sau. 

Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức và tất cả doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng tất cả mọi người. Như vậy quy định đòi hỏi doanh nghiệp cần trang bị đầy đủ giải pháp phòng chống cháy nổ. Nhân viên, cán bộ doanh nghiệp công ty cần được huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

Quy định phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp

Theo luật phòng cháy chữa cháy thì doanh nghiệp, công ty tại việt Nam đều phải thành lập, đào tạo các tổ chức PCCC tại doanh nghiệp. Người đứng đầu có trách nhiệm đề xuất lập phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Để thực hiện tốt công tác cần phải nắm rõ và thực hành các quy định về PCCC đối với doanh nghiệp.

Quy định phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp

 1. Cần có giấy chứng nhận về điều kiện PCCC. Tuyệt đối nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa, mua bán, cho mượn, thuê giấy xác nhận đủ điều kiện PCCC của doanh nghiệp.
 2. Người đứng đầu và đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng các kiến thức về phòng cháy chữa cháy.
 3. Người đứng đầu của bộ phận PCCC phải có văn bằng, chứng chỉ về việc đào tạo.
 4. Các phương tiện, thiết bị chữa cháy cần đảm bảo chất lượng. Doanh nghiệp phải giám sát bảo vệ thường xuyên để các thiết bị luôn trong trạng thái tốt nhất.
 5. Quy trình an toàn về PCCC phù hợp điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 6. Nghiêm túc chấp hành quy định về chế độ trách nhiệm của cán bộ, cá nhân trong công tác PCCC
 7. Cần có phương án phù hợp quy định phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp đã được phê duyệt.
 8. Có quy trình an toàn PCCC trong vận hành, quản lý thiết bị vật tư nguy cơ cháy nổ.
 9. Quán triệt, phổ biến các quy định về an toàn PCCC tới từng cán bộ, nhân viên.
 10. Nội quy, quy trình được niêm yết ở nơi thuận tiện mọi người đọc và thực hiện.
 11. Kiểm tra an toàn về PCCC định kỳ với cơ sở có nguy hiểm cháy nổ.
 12. Có cơ đồ phòng cháy chữa cháy và để ở nơi dễ quan sát.
 13. Có hệ thống báo cháy đầy đủ, các giải pháp chống cháy lan.
 14. Có hồ sơ quản lý, theo dõi các hoạt động PCCC tại doanh nghiệp.

Thành lập đội chỉ đạo về công tác PCCC

Quy định phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp

 • Thành lập ban chỉ huy PCCC. Có quy định về trách nhiệm cũng như nhiệm vụ cụ thể từng thành viên ban chỉ huy.
 • Duy trì chế độ và quy trình tự kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Có quy chế chặt chẽ về thực hiện PCCC của CBCNVC.
 • Báo cáo tình hình kịp thời cho cơ quan có chức năng. Thực hiện 6 tháng 1 lần.

Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC

Quy định phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp

 • Đối với người có chức danh chỉ huy PCCC.
 • Các cán bộ và đội phòng cháy chữa cháy của cơ sở.
 • Người làm việc trong môi trường nguy hiểm. Người thường tiếp xúc các chất nguy hiểm về cháy nổ.

Xây dựng các giải pháp chống cháy hiệu quả

 • Đòi hỏi xây dựng các giải pháp chống cháy lan hiệu quả. Bao gồm sử dụng các giải pháp vữa chống cháy lan, sơn chống cháy, cửa chống cháy… từ lúc bắt đầu xây dựng. 
 • Ngoài ra phải đề ra kế hoạch huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy, biện pháp kỹ thuật. chiến thuật PCCC.
 • Phương án PCCC của doanh nghiệp cần được trưởng phòng cảnh sát PCCC phê duyệt.

Quy định phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp

Trên đây là các quy định phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp mà các công ty cần phải nắm vững.

Chia sẻ bài viết