Ion Orchard_Singapore_Thi công vữa chống cháy Monokote

Ion Orchard_Singapore_Thi công vữa chống cháy Monokote

ION Orchard ở Singapore là một khu dân cư và khu bán lẻ phát triển rất lớn với hơn 300 cửa hàng và cơ sở ăn uống. Nhưng việc xây dựng công trình này theo một thời hạn chặt chẽ ở trung tâm của một trong những thành phố đông đúc nhất, bận rộn nhất thế giới đòi hỏi những giải pháp đơn giản.

Với tốc độ bơm hơn 100 bao trong tám giờ, các giải pháp Vữa chống cháy Monokote® đã thực hiện công việc một cách nhanh chóng theo yêu cầu của dự án, giúp nhà thầu có thể hoàn thành thi công đúng thời hạn.

Chia sẻ bài viết